eponim

eponim
8.02.2010
8.02.2010
Czym jest eponim? Większość słowników podaje, że to WYRAZ (jak geonim czy hydronim), a także – w innym znaczeniu (które tutaj możemy pominąć) – starożytny urzędnik. Jednak w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego można znaleźć jeszcze jedno znaczenie: 'osoba, której imieniem coś nazwano'. Tego znaczenia nie notują PWN-owskie słowniki (Uniwersalny, Wielki wyrazów obcych, 100 tysięcy potrzebnych słów), stąd pytanie, czy jest ono uprawnione?
Tak, jest to znaczenie etymologicznie uzasadnione, a w niektórych słownikach obcojęzycznych podawane wręcz na pierwszym miejscu. Można je znaleźć także w polskich publikacjach, np. „[Drugie podanie związane jest] z osobą Wisława Pięknego, którego historyczność nie została dokumentarnie potwierdzona, a którego imię zapewne stanowi eponim nazwy «Wiślica»” (Teresa Michałowska Średniowiecze), „Zoilos, eponim wszystkich po dziś dzień «zoilów», również wyostrzył swoje pazury na Homerze” (Jan Parandowski, Alchemia słowa), „Salegasta i Widogasta wolno uznać za eponimów położonych na wschód od Renu miejscowości Saleheim i Widoheim” (Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego