eskalacja konfliktu

eskalacja konfliktu

13.07.2021
13.07.2021

Dzień dobry

chciałabym zapytać, czy można używać zwrotu "wyeskalowany konflikt".

Pozdrawiam

W językach środowiskowych (np. policjantów, kuratorów sądowych itp.) neologizm przywołany w pytaniu rzeczywiście występuje, por. np.


Wezwanie policji już na początku prawdopodobnie poskutkuje tym, że będziemy mieli wyeskalowany konflikt.


W polszczyźnie ogólnej jest on jednak zbyteczny, ponieważ dubluje istniejące już w języku określenie, por.


Wezwanie policji już na początku prawdopodobnie poskutkuje tym, że od razu będziemy mieli do czynienia z eskalacją konfliktu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego