fajowy

fajowy
24.09.2004
24.09.2004
Witam. Czy słowo fajowy (zawarte w słowniku ortograficznym pod red. E. Polańskiego) należy kojarzyć z przymiotnikiem od faja, czy raczej z potocznym określeniem czegoś fajnego?
I ja witam.
Bardzo nielubiany przez purystów przymiotnik fajny wykazuje się sporą aktywnością słowotwórczą. W Słowniku gwary warszawskiej XIX wieku Bronisława Wieczorkiewicza (1966) mamy jeszcze nieodmienny przymiotnik fajn 'dobry' i utworzone odeń fajniutki, fajnowaty, fajnowny, fajnowy i fajny, po raz pierwszy poświadczony w 1891 r.
W Słowniku polskich leksemów potocznych pod red. Władysława Lubasia (t. 2, 2003) są jeszcze fajniacki, fajnisty i fajniuchny, a także zredukowane o głoskę n fajowski / fajoski i fajowy, po raz pierwszy poświadczony w 1967 r.
Należy przypuszczać, że słownikowy fajowy to 'fajny'. To jednak nie koniec wywodu. Specyfika środowiska szkolnego potęguje wynalazczość słowną, często humorystyczną. Znajdujemy więc w Nowym słowniku gwary uczniowskiej pod red. H. Zgółkowej (2003) wyrażenie fajowa impreza 'zabawa, na której pali się papierosy', ale to oczywiście żartobliwe, wtórne skojarzenie z fajkami, czyli papierosami.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego