fajowy

 
fajowy
24.09.2004
Witam. Czy słowo fajowy (zawarte w słowniku ortograficznym pod red. E. Polańskiego) należy kojarzyć z przymiotnikiem od faja, czy raczej z potocznym określeniem czegoś fajnego?
I ja witam.
Bardzo nielubiany przez purystów przymiotnik fajny wykazuje się sporą aktywnością słowotwórczą. W Słowniku gwary warszawskiej XIX wieku Bronisława Wieczorkiewicza (1966) mamy jeszcze nieodmienny przymiotnik fajn 'dobry' i utworzone odeń fajniutki, fajnowaty, fajnowny, fajnowy i fajny, po raz pierwszy poświadczony w 1891 r.
W Słowniku polskich leksemów potocznych pod red. Władysława Lubasia (t. 2, 2003) są jeszcze fajniacki, fajnisty i fajniuchny, a także zredukowane o głoskę n fajowski / fajoski i fajowy, po raz pierwszy poświadczony w 1967 r.
Należy przypuszczać, że słownikowy fajowy to 'fajny'. To jednak nie koniec wywodu. Specyfika środowiska szkolnego potęguje wynalazczość słowną, często humorystyczną. Znajdujemy więc w Nowym słowniku gwary uczniowskiej pod red. H. Zgółkowej (2003) wyrażenie fajowa impreza 'zabawa, na której pali się papierosy', ale to oczywiście żartobliwe, wtórne skojarzenie z fajkami, czyli papierosami.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!