fakt, że...

 
fakt, że...
18.10.2010
Czy używanie sformułowania „Zastanawia mnie fakt, dlaczego (...)” jest poprawne?
W podanym przykładzie słowo fakt pełni funkcję zaimka wskazującego to (por. „Zastanawia mnie to, dlaczego...”), ale w przeciwieństwie do tego zaimka wprowadza przede wszystkim zdania podrzędne ze spójnikiem że i synonimicznym . Możemy więc powiedzieć: „Zastanawia mnie fakt, że...”, rzadziej słyszy się „Zastanawia mnie fakt, dlaczego...” lub „Zastanawia mnie fakt, kto...”, a o zdaniu „Zastanawia mnie fakt, czy...” można by wręcz powiedzieć, że jest nielogiczne, gdyż jeśli się wahamy, czy coś jest prawdą, to nie możemy tego nazywać faktem.
Wypowiedzenia, w których fakt wprowadza zdanie podrzędne inne niż ze spójnikiem że lub , występują głównie w języku mówionym. Jak widać, w piśmie – które podlega silniejszej kontroli nadawcy – konstrukcji takich unikamy.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego