formuły otwierające list

formuły otwierające list
18.09.2006
18.09.2006
Witam!
Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem: która forma powitania w piśmie/liście jest poprawna: Witam Pani Marto! czy Witam pani Marto?
Pozdrawiam
Poprawna ze względu na pisownię jest forma pierwsza. Po wyrazie Witam należy jednak postawić przecinek: Witam, Pani Marto!.
Wszystkie formy nazywania adresata w piśmie czy liście – ze względu na obyczajową konieczność wyrażenia szacunku – powinny być zapisywane wielkimi literami (w wypadku imienia to oczywiste). Tak więc napiszemy: Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo; Droga Ciociu, Tatusiu Kochany itp.
Przy okazji zwracam uwagę na nadużywanie we współczesnej polszczyźnie sposobu rozpoczynania pism i listów formą Witam. Jeżeli odbiorca nie jest nam znany osobiście lub jest od nas wyższy rangą, formułą rozpoczęcia powinno być: Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo.
Używanie formy imienia w formule typu Pani Marto stosowne jest tylko wtedy, gdy korespondenci znają się osobiście, są tej samej rangi lub gdy forma ta została wcześniej przez korespondentów uzgodniona.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego