formy adresatywne w mailach

 
formy adresatywne w mailach
9.03.2007
Wysyłam dużo maili. Chcę sprowadzić ich styl do powszechnej w Sieci formy per Ty: „Szanowny Użytkowniku!” itd. (nie „Szanowni Państwo”, bo na każdym mailu widać imię i nazwisko). Formy „Szanowny Panie / Szanowna Pani” wymagałyby dwóch różnych szablonów. Słyszę, że teksty z Twój, Ciebie i z instrukcjami w trybie rozkazującym („Kliknij tutaj…”, „Odwiedź stronę…”, „Pamiętaj, że…”), mimo uprzejmych form (Szanowny i Z poważaniem), są niegrzeczne i wywołają negatywne reakcje. Czy to prawda?
W pytaniu nie jest dostatecznie wyjaśniona sytuacja komunikacyjna. Nie wiadomo, czy adresatem maili jest ogół użytkowników (a więc adresat anonimowy), czy wybrane konkretne osoby, które mają imię i nazwisko.
Rozważmy sytuację pierwszą. W takich wypadkach forma zwrócenia się do adresata nie jest w ogóle potrzebna. Wystarczy sformułować polecenia, zalecenia itp. w 2. osobie liczby pojedynczej, czyli w formie typowej dla relacji na ty – jak w reklamach: „Kliknij…”, „Odwiedź…”, „Pamiętaj…”.
W sytuacji drugiej, gdy mail kierowany jest do konkretnej osoby (konkretnych osób), elegancko jest zacząć od formy Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo i polecenia formułować przy użyciu Proszę: „Proszę kliknąć…”, „Proszę odwiedzić…”, „Proszę pamiętać…”. Taki mail przypomina wówczas list i tylko w takim wypadku uzasadnione jest zakończenie Z poważaniem.
Rozpoczynanie maila od formy grzecznościowej zawierającej przymiotnik szanowny i kończenie formą grzecznościową Z poważaniem nie dopuszcza wewnątrz maila form zwracania się do adresata na ty.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego