fraternia

fraternia
23.11.2001
23.11.2001
Czy istnieje w języku polskim słowo Fraternia? Jeśli nie, jak można przetłumaczyć łacińskie „Fraternitas Misjonaria Verbum Dei"?
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego podaje, że fraternia to słowo przestarzałe o znaczeniu 'braterski stosunek, zbratanie, przyjaźń'. W późniejszym trzytomowym Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka już tego słowa nie ma. Jeśli chodzi o cytowaną przez siostry nazwę, to można ją przetłumaczyć jako: „Bractwo Misyjne «Słowo Boże»”. W klasycznej łacinie napisałoby się jednak missionaria – przez dwa s oraz i krótkie.
Za pomoc w tłumaczeniu dziękujemy dr Joannie Ziabickiej z Instytutu Filologii Klasycznej UW.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego