funk i funky

 
funk i funky
3.06.2005
Czy funk i funky to synonimy? PWN-owski Słownik terminów muzyki rozrywkowej pana Wolańskiego nie rozwiał moich wątpliwości.
Z czysto filologicznego punktu widzenia w języku angielskim funk to rzeczownik, a funky to przymiotnik. Rzeczownik funk odnosi się do jednego z podstawowych stylów w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywkowej, charakteryzujących się mocno akcentowanym rytmem. Funky jako przymiotnik oznacza zaś: 'charakteryzujący się wzmożoną ekspresją rytmiczną' i wchodzi w skład mniej lub bardziej okazjonalnie tworzonych połączeń wyrazowych, por. funky music, funky jazz, funky house, funky hip-hop itp. Pierwsze z tych połączeń – tj. funky music – uległo usamodzielnieniu. Wyraz funky pojawia się w tekstach samodzielnie i w tym przypadku możemy traktować go jako synonim funku (funky w zn. 2. w Słowniku terminów muzyki rozrywkowej). W pozostałych połączeniach przymiotnik funky określa style w muzyce wyrażane przez poszczególne rzeczowniki, a więc funky jazz to jazz charakteryzujący się sposobem gry ze wzmożoną ekspresją rytmiczną, funky house to house charakteryzujący się sposobem gry ze wzmożoną ekspresją rytmiczną itd. (funky w zn. 1. w Słowniku terminów muzyki rozrywkowej).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego