geometria riemannowska, krzywa gaussowska

 
geometria riemannowska, krzywa gaussowska
20.10.2006
Jak zapisywać pojęcia naukowe, w których nazwie pojawia się przymiotnik od nazwisk uczonych (np. geometria R/riemannowska, krzywa G/gaussowska)? Czy istnieje jakaś ogólna reguła, czy należy np. znać historię i wiedzieć, że dane pojęcie wprowadził uczony, do którego nawiązuje nazwa?
Pisownię takich przymiotników opieramy na zasadach, które pod numerami [69] i [130] wymienia Wielki słownik ortograficzny PWN. Zgodnie z tymi zasadami powinniśmy podane przymiotniki zapisywać od małych liter, bo sens wyrażenia geometria riemannowska można oddać słowami „dział geometrii stworzony przez Riemanna”, a krzywa gaussowska to „krzywa opisana przez Gaussa”.
— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Jest też geometria euklidesowa (z małym -e) i geometria nieeuklidesowa (nie zaś nie-Euklidesowa).
Red.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego