gip. i tob.

gip. i tob.

1.02.2022

Czy poprawne jest tworzenie skrótowców pisanych małymi literami (od wielowyrazowych nazw pospolitych), np. gipgeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; tobtymczasowy obiekt budowlany?

Wersalikami musimy zapisywać te skrótowce, które powstały od nazw własnych (UWUniwersytet Warszawski, ZSRRZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich itd.). Skrótowce utworzone od nazw pospolitych mogą być zapisywane na dwa sposoby, por. AGD / agd. (artykuły gospodarstwa domowego), WF / wf. (wychowanie fizyczne), WOS / wos. (wiedza o społeczeństwie). Na końcu skrótowca pisanego małymi literami powinna się znaleźć kropka, lecz ze świecą szukać takiego zapisu w tekstach (pisał o tym też prof. Mirosław Bańko w swej poradzie z 2013 r.). Im bardziej skrótowiec się usamodzielnia, tzn. im bardziej „odrywa się” od swej nazwy podstawowej, tym naturalniejszy staje się jego zapis małymi literami – takie słowa jak tir, aids czy covid traktujemy już jako autonomiczne rzeczowniki, a nie jak skrótowce.  

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego