góra Chołatczachl

 
góra Chołatczachl
30.10.2017
Jaki rodzaj gramatyczny ma w języku polskim nazwa góry Chołatczachl i jak należy ją odmieniać?
W języku rosyjskim nazwa omawianej góry rzadko występuje samodzielnie (mówi się raczej i pisze: гора Холатчахль, у горы Холатчахль, к горе Холатчахль, на гору Холатчахль, с (за) горой Холатчахль, на горе Холатчахль). Jeśli się jednak pojawia, wówczas pozostaje w postaci mianownikowej (np. между Холатчахль и соседней безымянной высотой находится перевал Дятлова). Trudno więc wywnioskować, czyli chodzi o () Chołatczachl, czy o (ten) Chołatczachl. W wypadku formy żeńskiej omawiana nazwa odmieniałaby się następująco: D., C., Ms. Chołatczachli, B. Chołatczachl, N. Chołatczachlą; gdyby jednak był to wyraz rodzaju męskiego, deklinacja wyglądałaby inaczej: D. Ms. Chołatczachlu, C. Chołatczachlowi, B. Chołatczachl, N. Chołatczachlem. Częściej natrafia się na wariant męski. np. Ekspedycja dotarła do obozu na Chołatczachlu; W rejonie Chołatczachlu znaleziono sporo części jakiegoś tajemniczego urządzenia.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego