gotów czy gotowy

gotów czy gotowy

26.09.2022
26.09.2022

Źle odbieram takie zdanie: Przy peronie stoi pociąg gotów do odjazdu. Na własny użytek mam zasadę stosowania skróconej formy "gotów" tylko w odniesieniu do rzeczowników żywotnych. Czy są jakieś zasady stosowania formy gotów/gotowy?

Formy skrócone przymiotników typu: gotów i pełen mogą występować w dwojakiej roli. Po pierwsze, pełnią funkcję orzecznika w orzeczeniu imiennym, por. np.


Pociąg jest gotów do odjazdu.

Pociąg jest pełen pasażerów.


Po drugie, mogą czasami pełnić funkcję rozwiniętej przydawki o szyku porzeczownikowym. Dzieje się tak wówczas, gdy stoi po nich rzeczownik w dopełniaczu, por. np.


Na stole leżał karabin (jaki?) gotów do strzału.

Zjadł dziś talerz (jaki?) pełen zupy.


W przywołanym w pytaniu wypowiedzeniu – całkowicie poprawnym pod względem językowym – mamy do czynienia właśnie z tą drugą funkcją formy gotów, por.


Przy peronie stoi pociąg (jaki?) gotów do odjazdu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego