hipokrytyczny

 
hipokrytyczny
22.07.2002
Jak brzmi przymiotnik od słowa hipokryzja? Hipokrytyczny? Hipokryzyjny? :) Jeszcze inaczej?
Stary już, ale nieoceniony w wypadku rzadkich wyrazów 8-tomowy Słownik języka polskiego, zwany warszawskim, podaje hasło hipokryzyjny, ale nie ilustruje go żadnym cytatem. W powojennym 11-tomowym Słowniku języka polskiego jest słowo hipokrycki, ale pochodzi ono od rzeczownika hipokryta, nie od hipokryzja. W Korpusie Języka Polskiego mamy jeden cytat na hipokryzyjny i dwa na hipokrytyczny. Za pierwszą z tych form przemawia bardzo wyraźna analogia do innych licznych wyrazów na -zja, por. telewizja - telewizyjny, aluzja - aluzyjny, inwazja - inwazyjny itp. Znając jednak siłę odziaływania języka angielskiego na dzisiejszą polszczynę, można spodziewać się, że upowszechni się forma hipokrytyczny (po angielsku hypocritical).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego