historycznosztuczny

 
historycznosztuczny
15.05.2020
Szanowni Państwo,
ostatnio rozmawiałem z dyrektorem pewnego muzeum i z jego ust wielokrotnie padło sformułowanie historyczno-sztuczny. Z kontekstu można wywnioskować, że chodzi o coś związanego z historią sztuki. Ale czy taki przymiotnik istnieje i/lub czy jest on poprawny? Mnie osobiście „kłuje w uszy”, kiedy słyszę tego typu określenia.
Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam,
Sz.Sz.
Taki przymiotnik funkcjonuje w profesjolekcie historyków sztuki od ponad 25 lat. Zapisujemy go bez dywizu (tak jak np. historycznoliteracki czy historycznojęzykowy), ponieważ historycznosztuczny dotyczy historii sztuki, a nie historii i sztuki, por. np.
Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie kwestie jak: inskrypcje nagrobne, techniki i rzemiosło wykonywania nagrobków, inwentaryzacja założeń cmentarnych, opis historycznosztuczny nagrobków.
Wystawa prezentować będzie prace, które z jednej strony wpisują się w szerszy dyskurs historycznosztuczny i związane są z kluczowymi zjawiskami w sztuce ostatnich dekad, a jednocześnie odnoszą się do społecznych przemian dotykających samej społeczności Romów.
Przymiotnik ten należy uznać za poprawny na mocy kryterium uzualnego (użycia) w języku zawodowym historyków sztuki. W języku ogólnym rzeczywiście tego rodzaju formacja słowotwórcza nie jest godna polecenia, ponieważ okaże się niefunkcjonalna – tzw. przeciętny użytkownik polszczyzny nie powiąże członu przymiotnikowego sztuczny ze sztuką w rozumieniu ‘działalności artystycznej’ i nie odczyta właściwie znaczenia całego wyrazu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego