Anotować, anotacja, adnotacja

 
Anotować, anotacja, adnotacja
14.09.2017
Proszę o wyjaśnienie terminów anotacja i anotować. Czy mają one coś wspólnego z adnotacją?
Żaden z polskich słowników, do których udało mi się dotrzeć, nie rejestruje słów anotować, anotacja. W użyciu jest, jak zdołałam ustalić, imiesłów anotowany ‘opatrzony komentarzem lub znacznikami’, zwykle w połączeniu z rzeczownikiem korpus (anotowany korpus). Jeśli wyrazy anotować, anotacja są więc używane, to zapewne mają znaczenie – odpowiednio – ‘opatrzyć komentarzem lub znacznikiem’, ‘komentarz lub znacznik, którym został opatrzony tekst’. Najprawdopodobniej jest to zapożyczenie angielskie, por. annotate ‘opatrzyć komentarzem’.
Adnotacja to, oczywiście, ‘dopisek, krótka dodatkowa notatka’. Jak widać, znaczenia tych słów się różnią.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego