Douglas Mc Kenzie, Peter Griffin

 
Douglas Mc Kenzie, Peter Griffin
13.09.2017
Jak odmienia się nazwiska: Douglas Mc Kenzie, Peter Griffin?
Imiona: Doguglas i Peter oraz nazwisko Griffin odmieniają się jak rzeczowniki męskie, natomiast nazwisko Mc Kenzie – jak przymiotnik, a zatem:

M. Douglas Mc Kenzie i Peter Griffin wrócili ze spaceru.
B. W domu nie było Douglasa Mc Kenziego i Petera Griffina.
C. Podziękowaliśmy Douglasowi Mc Kenziemu i Peterowi Griffinowi.
B. = D.
N. Idę z Douglasem Mc Kenziem i Peterem Griffinem.
Ms. Myślę o Douglasie Mc Kenziem i Peterze Griffinie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego