Inny a różny

 
Inny a różny
13.06.2018
Proszę o poradę w sprawie zastosowania słowa różny. Odpowiedź w wątku „inny a różny” nie wyczerpuje tematu pod względem łączliwości wyrazu różny i tego, czy może on funkcjonować samodzielnie w kontekście człowieka. Np. czy zdania On był różny i
Bądź różny (w znaczeniu ‘inny’) są poprawne? Czy w kontekście kreatywnym (np. sloganie), może nie pojawić się dalsza cześć i pozostać w domyśle (w pełni: „On był różny od nich” i „Bądź różny od nich”)?
Zdanie Bądź różny bez kontekstu jest całkowicie niezrozumiałe, ale być może kontekst (nawet pozajęzykowy) naprowadza na jego sens. Przeciętny Polak, słysząc frazę Bądź różny, usytuuje ją w kręgu np. różnych cech (Bądź różny – raz wesoły, raz smutny) lub przypisze jej znaczenie ‘odróżniaj się (od innych)’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego