Niezgodność między czymś (a czymś)

 
Niezgodność między czymś (a czymś)
5.07.2018
Szanowni Państwo,
mam pytanie o poprawność gramatyczną i interpunkcyjną zdania: Znaczna niezgodność w tym, jak ukazywany jest Biron przez Pilsztynową, a jak opisują jego postać historycy, wydaje się istotna. Interpunkcja nie budziłaby wątpliwości, gdyby między a i jak dodać słowo tym, po którym postawilibyśmy przecinek. Ponadto ja bym napisał niezgodność między tym…, a nie: w tym. Proszę o komentarz.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Rzeczownik niezgodność w interesującym nas tu kontekście ma następujących schemat składniowy: niezgodność między czymś (a czymś), por. np. niezgodność między składnikami produktów leczniczych, niezgodność między rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a jej stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej.
Przywołane w pytaniu zdanie powinno mieć zatem następującą formę składniowo-interpunkcyjną: Znaczna niezgodność między tym, jak ukazywany jest Biron przez Pilsztynową, a tym, jak opisują jego postać historycy, wydaje się istotna.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego