Przyjąć do wiadomości

 
Przyjąć do wiadomości
13.09.2017
Proszę o udzielenie informacji czy stwierdzenie przyjąć do wiadomości (w tym przypadku chodzi o sposób rozliczenia kosztów robót budowlanych) oznacza, że druga strona wyraziła zgodę na przedstawiony sposób rozliczenia?
W słowniku PWN znalazłam kilka znaczeń słowa przyjąć, m.in. ‘zgodzić się na coś, uznać coś za odpowiednie’.

Przyjęcie czegoś do wiadomości nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Przyjąć coś do wiadomości oznacza ‘zostać o czymś poinformowanym i być tego świadomym’, jednak w żaden sposób nie oznacza to akceptacji faktu, o którym się zostało powiadomionym. Jeden ze słowników – Multimedialny słownik języka polskiego PWN pod red. M. Bańki – element związany z brakiem akceptacji traktuje nawet jako składnik znaczenia tego frazeologizmu, por.
Jeśli ktoś przyjął coś do wiadomości, to uznał to za fakt dokonany, choć niekoniecznie pogodził się z tym.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!