Widać jako wyraz wtrącony

 
Widać jako wyraz wtrącony
28.07.2017
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości – czy potrzebne są dodatkowe przecinki w poniższych zdaniach, oddzielające słowo widać?
Książka widać wślizgnęła się w jakąś lukę.
To widać nie leżało w jego zamiarach.
Kogoś tam widać odwiedzały.
Wyrazy i wyrażenia, które oznaczają stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi i które jednocześnie mają charakter członów wtrąconych, oddzielamy przecinkami. Druga przesłanka zachodzi wówczas, gdy w mowie mamy do czynienia z pauzą oddechową lub zawieszeniem głosu w momencie wypowiadania tego typu wyrazów i wyrażeń.
W odniesieniu do formy widać interpunkcja jest różna. Jeśli autor traktuje ją jako wyraźne wtrącenie, wydziela przecinkami, np. Zmówili się, widać, dawno. Kiedy indziej natomiast forma widać traktowana jest na równi z wyrazem widocznie i przecinki są pomijane, np. Pilno mu widać było, bo pędził na przełaj co tchu.
W zdaniach przytoczonych w pytaniu wyraz widać wyraźnie ma charakter członu wtrąconego, wymaga więc wydzielenia przecinkami.
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego