idée fixe

idée fixe

21.12.2022
21.12.2022

Czy wielkim grzechem jest spolonizowanie idee fixe i użycie frazy idea fix?

Zapożyczona z francuszczyzny konstrukcja idée fixe (wym. [ide fiks]; w zn. ‘natrętna myśl prześladująca kogoś’) ma w języku polskim status wyrażenia cytatu, co oznacza, że zachowuje swoją oryginalną pisownię i wymowę oraz pozostaje nieodmienna. W wyrażeniu *idea fix dokonano zamiany jednego oryginalnego członu na jego polski ekwiwalent. Drugi z członów pozostał niezmieniony. Trudno uznać tego rodzaju zabieg za fortunny. W powszechnym odbiorze osoba posługująca się tego typu „spolszczeniem” będzie traktowana jako nieznająca oryginalnej pisowni i wymowy francuskiego wyrażenia.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego