ile zapożyczeń w polszczyźnie?

ile zapożyczeń w polszczyźnie?
15.03.2011
15.03.2011
Czy istnieje zestawienie pokazujące, ile procent słów w języku polskim to zapożyczenia? Znalazłem diagram dotyczący języka angielskiego, ale o naszej mowie nie mogłem wyszukać niczego. Udało mi się tylko znaleźć informację, że w polszczyźnie funkcjonuje lub funkcjonowało 2,4 tys. słów pochodzących z niemieckiego, ale to zdecydowanie zbyt mało obszerna informacja. Czy są jakieś badania na ten temat? Interesuje mnie szczególnie liczba latynizmów i germanizmów.
Liczba germanizmów, którą Pan podał, brzmi wiarygodnie, liczbę latynizmów trudniej oszacować, ponieważ większość z nich trafiła do polszczyzny za pośrednictwem innego języka i w słownikach figurują one jako pożyczki romańskie, czasem germańskie lub czeskie.
Podam liczbę zapożyczeń na podstawie informacji etymologicznych w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN (zliczono wystąpienia skrótów wybranych języków). W niektórych notkach etymologicznych znajduje się kilka skrótów języków, co w oczywisty sposób zaburza wynik. Niemniej jednak, biorąc poprawkę na tę okoliczność, można jakieś wnioski z poniższego zestawienia wyciągnąć. Ograniczam się do języków, które w informacjach etymologicznych WSWO zostały wymienione co najmniej tysiąc razy:
angielski 3593
francuski 5889
grecki 4096
łaciński 5806
niemiecki 2978
włoski 1250
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego