implementacja

implementacja
10.10.2005
10.10.2005
Witam i pytam o implementację. Wiem, że dr Bańko pisał na ten temat, ale w kontekście komputerowym. W moim przykładzie idzie o sztukę: „Przypominając sobie sceny i mroczny sens filmu, nie dostrzegamy dokonującej się w nas implementacji perwersji’’. Autor tego zdania miał chyba na myśli, że perwersyjne myśli czy skłonności w nas się… pojawiają, zakorzeniają.
Proszę o wskazówkę.
A. Blum
Implementacja to ‘wersja programu, języka programowania lub systemu operacyjnego przystosowana do pracy na określonym typie komputera’ lub proces takiego przystosowywania programu, języka czy systemu. Najpierw w Polsce słowa tego zaczęli używać informatycy.
Wydaje się, że podobnie rozumieją implementację uczeni zajmujący się lingwistyką komputerową. Celem książki A. Przepiórkowskiego „jest przedstawienie formalnego opisu wybranych zjawisk języka polskiego oraz implementacji prototypu parsera (tj. programu określającego strukturę składniową wypowiedzeń) języka polskiego opartego na tym opisie’’, a D. Lipowska z Zakładu Logiki Stosowanej UAM następująco opisuje swoje zainteresowania naukowe: „Zajmuję się głównie gramatykami formalnymi, które wykorzystywane są w tej dziedzinie, stanowiąc podstawę implementacji parserów, tj. analizatorów składniowych’’.
Ponieważ jednak stale mamy kontakt z językiem angielskim i powstaje bardzo wiele tłumaczeń, niejednokrotnie implementacja w miejscu ang. implementation ‘realizacja, wykonanie, uprawomocnienie, absorbowanie, przystosowanie, zastosowanie, wdrożenie, wprowadzenie w życie’ wydaje się tłumaczom lepsza i zaczyna być terminem. Tak na przykład prawnicy zajmują się zagadnieniem „implementacji prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym po 2005 r.’’, a w Senacie mówiono: „Celem ustawy jest implementacja, czyli wykonanie obowiązków, które wynikają z trzech aktów prawa Unii Europejskiej’’. Być może chodzi tu i o dostosowanie prawa, i o wprowadzenie w życie pewnych rozwiązań.
Implementacja to z pewnością wyraz modny i elegancko, z obca brzmiący. W związku z tym się rozpowszechnia, a jego znaczenie zaczyna mieć luźniejszy związek z podstawowym. Możliwe są pomyłki i indywidualne innowacje, a ich wynik może być podobny jak w zabawie w głuchy telefon.
Implementacja perwersji – myślę, że autor piszący o filmie miał na myśli rzeczywiście ‘zakorzenianie się, zagnieżdżanie się, wszczepianie się’, czyli implantację. Nie dość że użył anglicyzmu uważanego za zbędny (zob. Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2003–2004), to jeszcze pomylił go z innym słowem angielskim pochodzenia łacińskiego. Autor powinien był swoją myśl wyrazić jaśniej i trafniej.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego