inicjały

 
inicjały
14.05.2003
Czy stawia się spację między inicjałami dwóch imion, np. I. J. Paderewski, czy też nie I.J. Paderewski?
W słowniku ortograficznym PWN (par. [338]) podano przykłady wydrukowane bez spacji, ale z komentarza nie wynika, aby spacje były tu zabronione. Praktyka jest różna i różne mogą być tego przyczyny: jedni wzorują się na pisowni skrótów i skrótowców: P.T., S.A. (notabene zgodnie z regułą powinno być SA) i podobnych. Inni natomiast oceniają sklejone inicjały jako nieeleganckie.
Jakkolwiek Pani zrobi, proszę pamiętać, aby nie dzielić inicjałów na końcu wiersza.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego