interesariusz

 
interesariusz
30.10.2007
Zetknąłem się ostatnio w swojej pracy zawodowej z określeniem interesariusze, które ma być tłumaczeniem angielskiego stakeholders i oznaczać zainteresowanych, względnie zainteresowane strony. Przeszukałem wszystkie dostępne mi słowniki, ale w żadnym interesariusza nie znalazłem. Poszukiwania w Korpusie również nic nie przyniosły. Mam zatem pytania:
– Czy istnieje w języku polskim takie słowo?
– Jeśli nie, to czy poprawne jest takie słowotwórstwo?
Pozdrawiam,
Piotr Smyrak
Pełna wersja Korpusu Języka Polskiego PWN zawiera jedno wystąpienie interesującego Pana słowa: „Nośność idei trzeciej drogi jest niewiadoma, choć opiera się na sprawdzonej inżynierii społecznej społeczeństwa rozumianego jako wspólnota interesariuszy, czyli populacji szerszej niż tylko akcjonariusze” (W. Morawski, Socjologia ekonomiczna). Google znajduje więcej przykładów, np. na stronie zatytułowanej Encyklopedia zarządzania czytamy: „Interesariusze – są to osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację”. Ten i inne przykłady internetowe pokazują, że mamy do czynienia ze słowem używanym przez ekonomistów. Charakter tych przykładów pozwala przypuszczać, że ma ono status terminu, a nie wyrazu z potocznego języka środowiskowego.
Dzięki Indeksowi a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN można znaleźć inne słowa podobnie zbudowane, np. akcjonariusz, funkcjonariusz, pensjonariusz, mandatariusz. Na ich tle interesariusz wydaje się słowem całkiem normalnym.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego