internet

 
internet
11.12.2009
Witam,
ostatnio wdałam się w dyskusję ze znajomym narodowości brazylijskiej na temat słowa internet. Jak się okazuje, w języku portugalskim internet jest rodzaju żeńskiego. Jest to spowodowane tym, że słowo sieć tak jak w języku polskim ma rodzaj żeński. Dlaczego więc internet jako globalna sieć lub „międzysieć” jest rodzaju męskiego? Co decyduje o przyporządkowaniu danego rodzaju gramatycznego zapożyczeniom językowym?
Pozdrawiam,
Anna
Do tych ciekawych informacji warto dodać następną: w języku angielskim Internet jest rodzaju nijakiego. Wniosek stąd taki, że obcojęzyczne reguły gramatyczne nie mogą stanowić dla nas wzoru w użyciu jakiegokolwiek wyrazu zapożyczonego. Polszczyzna ma własny system gramatyczny, któremu podporządkowuje wszystkie używane wyrazy. W związku z tym wyraz Internet (zwracam uwagę na konieczność zapisu wielką literą) traktowany jest przez nas jako rzeczownik rodzaju męskiego. Postępujemy tak ze względu na jego zakończenie, podobne do znanych nam wyrazów, np. beret, kwiat.
Konkluzja: rodzaj gramatyczny wyrazów zapożyczonych ustalamy na podstawie reguł polskiej gramatyki.
Jan Grzenia
  1. 11.12.2009
    O pisowni słowa Internet / internet zob. też inne (czasem rozbieżne) wypowiedzi w naszej poradni.
    Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego