interpunkcja w cytatach

interpunkcja w cytatach
10.02.2003
10.02.2003
Szanowni Państwo,
czy po cytatach (szczególnie składających się z więcej niż jednego zdania) podaną w nawiasie informację o autorze lub źródle cytatu czy odnośnik do przypisu należy umieścić przed kropką zamykającą ostatnie zdanie? Np.:
  1. „Zawsze jest jak jest. Nawet jeśli ktoś uważałby, że nie jest” (Adam Matulin).
  2. „Zawsze jest jak jest. Nawet jeśli ktoś uważałby, że nie jest”. (Adam Matulin).
  3. „Zawsze jest jak jest. Nawet jeśli ktoś uważałby, że nie jest”. (Adam Matulin)

A jeśli cytat składałby się z jednego zdania?
Z poważaniem
Anna Matusiak
Przykłady podane w Słowniku interpunkcyjnym PWN pokazują, że trzecie spośród zilustrowanych przez Panią rozwiązań jest właściwe. Tak więc cytat zamykamy kropką, a źródło przytaczamy w nawiasie już bez kropki. Jeśli chodzi o odnośniki do przypisów, to powszechna praktyka każe przytaczać je przed znakiem interpunkcyjnym, czy będzie to kropka zamykająca zdanie, czy dwukropek, czy np. przecinek.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego