iworyjski, saotomejski, kabowerdeński, delftyjski

 
iworyjski, saotomejski, kabowerdeński, delftyjski
18.01.2012
Witam ponownie!
Czy istnieją przymiotniki urobione od nazw państw takich, jak: Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Zielonego Przylądka czy Wyspy Świętego Tomasza i Książęca? Jak określić mieszkańców tych państw, np. czy Cesarię Evorę można byłoby nazwać Kabowerdenką? Jak powinien brzmieć przymiotnik od nazwy miasta Delft w Holandii?
Pozdrawiam serdecznie.
1) Mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej można nazwać Iworyjczykami, przymiotnikiem będzie iworyjski.
2) O mieszkańcach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej można mówić Saotomejczycy, przymotnik saotomejski.
3) Kabowerdeńczycy to jedyne możliwe, choć bardzo rzadko używane określenie mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka i Republiki Zielonego Przylądka (przymiotnik kabowerdeński).
4) Holenderskie Delft nie ma polskiego przymiotnika, ale mogłoby być delftyjski.
Jan Grzenia

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego