jako taki, jaki taki

jako taki, jaki taki
6.04.2005
6.04.2005
Czy poprawnie mówimy (oczywiście w języku potocznym), że coś jest jako takie czy jakie takie i czy oddzielamy te wyrazy łącznikiem?
Są takie wyrażenia, a nie ma powodu, by uważać je za niepoprawne. Np. mówimy, że coś jest jako takie, gdy chcemy nawiązać do wcześniejszej charakterystyki czegoś, a zarazem uzasadnić to, o czym mowa w dalszej części zdania, np. „Cieszył się wielkim autorytetem i jako taki miał prawo udzielać rad”. Drugie z podanych wyrażeń różni się od pierwszego pewnym nacechowaniem potocznym – jaki taki znaczy ‘możliwy do przyjęcia, wystarczający’, np. „Miał jaką taką pensję”. Składników tych wyrażeń nie oddzielamy łącznikiem.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego