jako

 
jako
16.06.2013
Mam pytanie dotyczące użycia słowa jako między dwoma rzeczownikami. Czy zawsze powinno się zachowywać przypadek wynikający z czasownika przed i po wyrazie jako? Na przykład:
1. Używać [kogo? czego?] pestycydów jako [kogo? czego?] środka do ochrony przed owadami.
2. Stosować [kogo? co?] pestycydy jako [kogo? co?] środek do…

Czy istnieją sytuacje, w których możliwe jest użycie dwóch różnych przypadków? Na przykład:
Używać [kogo? czego?] pestycydów jako [KOGO? CO?] środek do…

Dziękuję za pomoc.
Spójnik jako powinien łączyć człony o tej samej wartości kategorii przypadka: Jan jako kierownik działu…, Jana jako kierownika działu…, Janowi jako kierownikowi działu…, z Janem jako kierownikiem działu…. Zdanie, które przytoczył Pan na końcu pytania, jest źle zbudowane.
Istnieje też przyimek jako, rządzący mianownikiem, np. „Dotyczy to osób występujących w procesie jako oskarżyciele posiłkowi” (za ISJP), ale nie wpływa to na ocenę przykładu zamykającego pytanie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego