jednak

jednak
19.01.2007
19.01.2007
Szanowni Państwo,
czy słowo jednak powinno zajmować w zdaniu jakąś określoną pozycję? Pamiętam, jak pewna Pani – doświadczony korektor-redaktor – zapewniała mnie, że jednak zawsze stoi na drugiej pozycji, nie rozpoczyna zdania, nie kończy. Czy to prawda?
— „Jednak nie pójdę tam nigdy więcej”.
— „Nie pójdę jednak tam nigdy więcej”.
A może jeszcze inaczej?
Z pozdrowieniami
Słowo jednak istotnie najchętnie występuje wewnątrz zdania, na drugim miejscu albo nawet dalej. Zdarza się jednak (!), że spotykamy je na początku zdania, por.:
Słowo jednak najchętnie występuje wewnątrz zdania, na drugim miejscu albo nawet dalej. Czasem spotykamy je na początku zdania (głównego lub składowego), jednak (!) taka pozycja budzi wątpliwości niektórych osób.

Nie jest wykluczone postawienie jednak na końcu wypowiedzi, jak choćby w krótkiej kwestii dialogowej „A jednak!”.
Bardziej szczegółowa odpowiedź wymagałaby analizy akcentów logicznych w zdaniu i uwzględnienia czynników prozodycznych.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego