jednolity rynek europejski

 
jednolity rynek europejski
17.04.2003
Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie sposobu zapisu terminu: Jednolity Rynek Europejski (który z członów pisać wielką, a który małą literą?). Przykład zastosowania: „Dostosowanie rolnictwa do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego jest jednym z poważniejszych wyzwań polskiej gospodarki w okresie przedakcesyjnym”.
Z poważaniem
Wyrażenie to jest przekładem angielskiej nazwy Single European Market, pisanej przeważnie wielkimi literami; właśnie z tej przyczyny zapis taki pojawia się w polskim tłumaczeniu. Anglojęzyczne normy ortografii są mało rygorystyczne, stąd spora wariancja w pisowni wielkimi literami (na przykład w tytułach książek). Z kolei nasze reguły ortograficzne dążą do maksymalnej precyzji (i są dość ścisłe), więc choć nie wszystko regulują, ich uważna lektura pozwala stwierdzić, że wielkie litery są w naszej pisowni ważnym wyróżnikiem funkcji i znaczenia wyrazów. W związku z tym przestrzegam przed ich nadużywaniem, a w razie wątpliwości lepiej stosować litery małe niż wielkie.
Wyrażenie, o którym mowa, mogłoby zostać zapisane wielkimi literami, gdyby było nazwą własną. Sprawdziwszy konteksty, w których się pojawia, muszę stwierdzić, iż zapis taki nie ma uzasadnienia, piszmy więc jednolity rynek europejski.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego