jeszcze jeden wiersz

jeszcze jeden wiersz
21.04.2013
21.04.2013
Skąd boleść we mnie, która serce toczy
i w smutek wpędza wylewając żale,
co nie pozwala mieć w radości oczu,
miotając myślą jak wzburzoną falą?

Czy jest to poprawnie stylistycznie? Można mieć w radości oczy czy raczej radość w oczach? Jaką kategorią błędu jest radość oczu.
W poezji tak wiele rzeczy uchodzi, że nawet zupełnie niekompetentny językowo autor może czasem napisać udany wiersz. Radość oczu jako taka w ogóle nie jest błędem, lecz metaforą, można się co najwyżej zastanawiać, czy trafnie użytą. Pewnie jestem nadmiernie przywiązany do szczegółów, ale dla mnie wystarczającym powodem, aby traktować zacytowany fragment nieufnie, jest brak przecinka przed wylewając żale. Gdyby autor w ogóle pominął interpunkcję, to można by uznać, że taki był jego twórczy zamysł, ale jeśli dwa przecinki postawił, a o trzecim zapomniał (?), to zadajemy sobie pytanie: dlaczego?
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego