jeszcze raz kaczuszka

 
jeszcze raz kaczuszka
4.11.2014
Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedź. Rzeczywiście jest tak, że bardzo często dochodzi do zatarcia znaczeń tych słów. Powoływałem się m.in. na tekst Nomenklatura i definicje w produkcji drobiarskiej, w którym autorzy piszą o kaczorkach i kaczuszkach. Jednak, jak rozumiem, stosując polszczyznę ogólną, możemy mówić kaczusia, mając na myśli młodą samicę kaczki?
Z wyrazami szacunku
AD
Zarówno słowo kaczuszka, jak i słowo kaczusia ma podwójne odniesienie: może odnosić się do kaczki bez względu na jej płeć lub tylko do samicy. Jeśli się przeciwstawia kaczorki i kaczuszki, to łatwiej się zorientować, o które znaczenie kaczuszki chodzi. W zasadzie wystarczyłoby przeciwstawić kaczory i kaczki, nie wiem, dlaczego w tekście noszącym tak poważny tytuł używa się zdrobnień. Kaczusia w porównaniu z kaczuszką wydaje się jeszcze bardziej infantylna, pewnie ze względu na obecność głoski [ś], częstej w mowie małych dzieci i ich opiekunów.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego