jeszcze raz o interpunkcji w adresie

jeszcze raz o interpunkcji w adresie
2.02.2013
2.02.2013
Czy zapis Agrestowa 10 lok. 5 – analogiczny do Agrestowa 10 m. 5 – ma poprawną interpunkcję?
Zaledwie wczoraj odpowiadałem na pytanie niemal identyczne, miejsce skrótu lok. zajmował skrót p. Nie widzę różnicy między tymi przykładami, moje stanowisko wobec nich jest takie samo: z gramatycznego punktu widzenia przecinek po numerze domu jest potrzebny.
Zwięzłość charakterystyczna dla danych adresowych oraz analogia do adresów ze skrótem m. – rozwijanym do formy dopełniacza, a więc nie wymagającym przecinka – sprawia, że również w adresach ze skrótem p. i lok. przecinków się często (może nawet zazwyczaj) nie umieszcza. Mamu tu konflikt gramatyki i pragmatyki, logiki i wygody.
Najsprytnej w tej sytuacji postępują Ci, którzy piszą Agrestowa 10/5. W użytecznym skądinąd wzorniku pism użytkowych, stanowiącym ostatni rozdział Polszczyzny na co dzień (PWN, 2006) większość adresów zapisano w taki sposób, starannie omijając problem interpunkcyjny. Jednak i to rozwiązanie ma wadę, bo jak interpretować adres Agrestowa 5/7 – czy to podwójny numer domu, czy też numer domu i mieszkania (pokoju, lokalu)?
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego