język internautów

 
język internautów
7.11.2005
Jak należy rozumieć poszczególne odmiany języka internautów?
- język czatów,
- język poczty elektronicznej,
- język stron WWW.
Rozumienie tych określeń zależy od przyjętych definicji. Podstawą klasyfikacji są tu internetowe kanały komunikacyjne, które służą do realizacji różnych celów.
Język czatów reprezentują wszelkiego rodzaju pogawędki internetowe, które mimo podobieństw charakteryzują się sporym zróżnicowaniem (proszę porównać np. ICQ, Gadu-Gadu, pogawędki prowadzone za pośrednictwem przeglądarek internetowych). Są one internetowym odpowiednikiem rozmowy potocznej, spełniają analogiczne funkcje, wyrażają podobne treści, a stosują do tego odpowiednio zmodyfikowane pismo, w którym niekiedy znacznie wzrasta rola komponentów graficznych. Również pod względem leksykalnym i gramatycznym należą do mowy potocznej. Wypowiedzi tego rodzaju są ulotne.
Język poczty elektronicznej obejmuje internetowe kanały komunikacyjne oparte na liście elektronicznym: pocztę elektroniczną, grupy, listy i fora dyskusyjne. Służą one do rozwiązywania różnego rodzaju problemów bieżących, toteż ich język opiera się na mowie potocznej, a od poprzedniego typu różni się m.in. znacznie wyższym stopniem organizacji tekstów (np. znacznie bogatsze słownictwo, zdania o wyższym stopniu złożoności). Wypowiedzi będące realizacjami tej odmiany języka internetowego są względnie trwałe.
Typ trzeci reprezentują teksty dostępne w postaci hipertekstowej w sieci World Wide Web, w znacznej części odpowiadają one normie języka starannego lub przynajmniej do niej aspirują (często są to zresztą internetowe adaptacje tekstów drukowanych). Jeśli uwzględnić funkcję, stanowią odpowiednik tekstów drukowanych, można też powiedzieć, że są nastawione na trwanie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego