kilka pytań

kilka pytań
12.01.2015
12.01.2015
Szanowna Poradnio!
Mam kilka pytań. Czy przy mimo tego, że następuje cofanie przecinka? Czy możemy postawić obok siebie dwa nawiasy? Czy o paraboli możemy mówić jako o środku stylistycznym?
Gorąco pozdrawiam :)

Cofanie przecinka przy mimo tego, że…? Chciałby Pan napisać mimo, tego że…? To byłoby na bakier z interpunkcją. Także zdania typu „Jeżdżę do pracy samochodem, mimo tego że mogłabym jeździć rowerem” nie są poprawne interpunkcyjnie. Poprawnie było za to: „Jeżdżę do pracy samochodem, mimo że mogłabym jeździć rowerem”.

Dwa nawiasy obok siebie postawić można, przykłady są w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Aby je obejrzeć, należy użyć wyszukiwarki Poliqarp i wykonać kwerendy:

[orth=")"][orth="\\)"]
[orth=")"][orth="\\("]

Ponieważ jednak sąsiedztwo nawiasów może utrudniać lekturę, na przykłady takie należy patrzeć ostrożnie.

Parabola jest gatunkiem literackim, a nie środkiem stylistycznym.

Pozwolę sobie zauważyć na koniec, że zadawanie kilku pytań naraz źle służy poradni: w jej archiwum pytania są przypisane do kategorii, każde tylko do jednej, a gdy wysyła Pan kilka pytań od razu, to pozostaje dla nich tylko mało użyteczna kategoria „różne”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego