kiosek i roweryk

 
kiosek i roweryk
16.07.2003
W mojej miejscowości (północny wschód Polski) wiele osób mówi np. roweryk, kiosek zamiast rower, kiosk. Czy to zapożyczenie przywiezione spod Grodna?
Kiosek zamiast kiosk jest używany w gwarach w całej Polsce. Kiosek przybrał -ek na wzór: lasek, kłosek i wielu innych wyrazów zakończonych na -ek, a mających w odmianie wymianę -ek na -k jak lasek, lasku, kłosek, kłoska i in. Do formy kiosku i dalszej odmiany dorobiono mianownik kiosek.
Roweryk rzeczywiście występuje w gwarach wschodnich, m.in. na Podlasiu (Biała Podlaska), a także w okolicach Grodna. Występuje tam -yk w miejsce -ek.
Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego