klimat w znaczeniu przenośnym

klimat w znaczeniu przenośnym
14.05.2001
14.05.2001
Szanowna Redakcjo,
Czy poprawne jest używanie słowa klimat w znaczeniu 'atmosfera', np. „Klimat rozmów pomiędzy panami X i Y był bardzo dobry”, „Od wielu lat panuje dobry klimat we wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich"?
Pozdrawiam
M.B.
Przenośne znaczenie słowa klimat, bliskie słowom nastrój lub atmosfera, jest od dawna notowane w słownikach. Co nie znaczy, że każde jego użycie jest trafne. Ogólna nasza rada brzmi: ostrożnie z przenośniami! Trzeba unikać przesady w ich stosowaniu i uważać, aby niechcący nie ożywić znaczenia dosłownego.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego