kłopoty z bibliografią

 
kłopoty z bibliografią
5.03.2008
Szanowni Państwo!
Proszę o informację, jaką zasadę opisu należy przyjąć w bibliografii załącznikowej w zapisie nazwiska autorki, która podpisuje swoje publikacje albo jednym nazwiskiem urobionym od nazwiska męża, albo dwuczłonowym nazwiskiem, np. L. Szczerbicka-Ślęk i L. Ślękowa. Czy należy rozróżnić te nazwiska w kolejnych pozycjach bibliografii (zgodnie z zapisem nazwiska w każdej z wymienianych publikacji), czy też wymienić dwuczłonowe nazwisko tylko w 1. pozycji, a w kolejnych wpisać tejże?
Podstawowa zasada mówi, iż dane do opisów bibliograficznych należy przejmować z cytowanych dokumentów. Tak samo postępują pracownicy bibliotek, którzy rejestrują daną publikację w katalogu bibliotecznym. Jeśli zatem jedną publikację autorka podpisała nazwiskiem dwuczłonowym, a inną nazwiskiem męża z członem -owa, to takiego samego zapisu należy dokonać w bibliografii załącznikowej. Pozwoli to zainteresowanemu czytelnikowi najszybciej odnaleźć żądaną publikację w katalogu bibliotecznym, w którym obie formy nazwiska będą stanowiły dwa oddzielne – być może połączone, a być może nie połączone odsyłaczem – rekordy.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego