kobieta burmistrz

kobieta burmistrz
27.10.2010
27.10.2010
Witam!
Jaka jest poprawna odmiana funkcji, które zwykle występują w odmianie męskoosobowej, w sytuacji jednak, kiedy funkcję pełni kobieta. Np. „Burmistrz Miasta X zwróciła się o opinię”, czy „…zwrócił się o opinię”? Znaczenie ma tu płeć osoby, która pełni funkcję, czy też pisząc burmistrz, mamy mieć na myśli organ i wobec tego piszemy „Burmistrz zwrócił się o…”, nawet wiedząc, że burmistrz jest kobietą? Problem dotyczy także innych słów, jak: prezydent, dyrektor etc.
Dziękuję za pomoc.
Mówiąc czy pisząc o konkretnym burmistrzu, który jest kobietą, użyjemy żeńskiej formy czasownika. Na przykład: „Burmistrz X zwróciła się o opinię / podjęła dezyzję / udzieliła odpowiedzi”. Jeżeli zaś mamy na myśli urząd burmistrza miasta (wówczas pełna nazwa urzędu, zapisana wielkimi literami), a tekst jest aktem prawnym, regulaminem, zbiorem przepisów itp., to wyraz burmistrz połączymy z czasownikim rodzaju męskiego – bez względu na płeć konkretnej osoby zajmującej w danym czasie to stanowisko. Dodajmy, że we wskazanych typach tekstów używany jest zazwyczaj czas teraźniejszy, który nie różnicuje form czasownika ze względu na rodzaj.
Zasada ta dotyczy kontekstów składniowych również nazw innych funkcji czy stanowisk: prezydenta, dyrektora itd.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego