kolejność znaczeń w słownikach

kolejność znaczeń w słownikach
29.01.2007
29.01.2007
Czy istnieje zasada określająca kolejność umieszczania różnych znaczeń hasła w słownikach? A jeżeli tak, to jak ona brzmi?
Pozdrawiam
W słownikach diachronicznych, czyli ukazujących rozwój języka, znaczenia porządkuje się chronologicznie, poczynając od najstarszych. W słownikach synchronicznych, czyli ukazujących stan języka w danej chwili (np. współczesnej autorowi) sprawa jest bardziej skomplikowana. Jedni argumentują, że znaczenia należy tu układać według frekwencji, czyli częstości ich użycia w tekstach. Inni ripostują, że taka zasada w wielu wypadkach dałaby pierwszeństwo znaczeniu wtórnemu, np. przenośnemu, które może być częstsze od pierwotnego, i że użytkownik słownika łatwiej zapamięta znaczenie wtórne na tle pierwotnego niż na odwrót. W praktyce leksykograficznej – gdzie bardzo wiele zależy nie tylko od wiedzy, ale też od intuicji leksykografa – nader często dochodzi do głosu zasada następująca: na początek dajemy to znaczenie, które pierwsze przychodzi do głowy.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego