kompania

 
kompania
18.06.2001
Szanowne Panie i Szanowni Panowie z PWN!

Postanowiłem skorzystać z tej nowoczesnej formy łączności z Wydawnictwem, aby wyjaśnić nurtujący mnie problem. Chodzi mi o odmianę rzeczownika kompania (w znaczeniu 'pododdział wojskowy'). Jaka będzie forma tego rzeczownika w dopełniaczu liczby mnogiej?
1. "Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami interpunkcji", PWN 1986, na stronie 408 podaje "tych kompanii" (przez dwa i).
2. "Mały słownik języka polskiego", wydanie X, 1993 r., na stronie 330 podaje "kompania ż, I, DCMs. - nii" ( przez dwa i).
Z wyjaśnień na stronie XIII pkt. II/5 wynika, że -nii jest stosowane tylko dla liczby pojedynczej (brak dopisku "lm" ). Wobec tego forma tych kompanii jest zła.
Jak rzeczywiście powinna wyglądać odmiana rzeczownika kompania w dopełniaczu liczby mnogiej?
Życzę dalszych sukcesów w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych.

Kazimierz Garsztkowiak
Szanowny Panie,
Dopełniacz obu liczb brzmi kompanii - tej i tych. Z tego, że "Mały słownik języka polskiego" podaje formę dopełniacza lp nie wynika jeszcze, że forma dopełniacza lm musi być inna. Nawiasem mówiąc, wszystkie rzeczowniki zakończone w dopełniaczu liczby pojedynczej na -ii tak samo kończą się w liczbie mnogiej. Może je Pan poznać po tym, że w mianowniku lp mają zakończenie -ia wymawiane [-ja], np. amfibia [czyt. amfibja], terapia [czyt. terapja], mania [czyt. mańja], ale Mania [czyt. mańa] i dlatego Mani Kowalskiej, a nie Manii Kowalskiej.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego