kompetencja czy kompetetność?

kompetencja czy kompetetność?
7.06.2015
7.06.2015
Wg słownika (np. http://sjp.pwn.pl/sjp/kompetencja;2564077.html) kompetencja to zakres. Brak znaczenia odpowiadającego słowu kompetentność (por. http://sjp.pwn.pl/sjp/kompetentny;2564078.html w znaczeniu 2). Jeśli zatem ktoś jest rzetelny, dobrze wypełniający swoją rolę, udzielający pewnych i wiarygodnych informacji, to cenimy go tylko za kompetentność czy również za kompetencję?
Rzadko używa się słowa kompetentność, ponieważ to samo znaczenie ma kompetencja, por. w ISJP: „Nasze kompetencje w jakiejś dziedzinie to nasza zdolność do prawidłowego wypełniania należących do niej obowiązków, wynikająca z naszej wiedzy i doświadczenia”. Definicja pochodzi sprzed prawie 20 lat, dziś napisałbym ją nieco zwięźlej, ale co do treści – tak samo. ISJP informuje, że w tym znaczeniu kompetencje pojawiają się zwykle w liczbie mnogiej.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego