koniowate czy koniowaty?

 
koniowate czy koniowaty?
30.09.2004
Czy nazwy taksonów (np. koniowate) uznaje się za rzeczowniki i czy w liczbie pojedynczej można używać wszystkich rodzajów? Np. zebra to będzie koniowata w paski, koniowate w paski czy koniowaty w paski?
Nazwy takie, jak koniowate, świniowate, wiewiórkowate, oznaczają jednostki w systematyce organizmów, toteż niewątpliwie są rzeczownikami. O ile mi wiadomo, w taksonomii nie używa się tych wyrazów w liczbie pojedynczej, są to więc tzw. pluralia tantum (wyrazy mające tylko formy liczby mnogiej, jak np. drzwi, usta).
Wyrazy takie użyte w liczbie pojedynczej zmienią znaczenie, np. koniowaty, świniowaty, wiewiórkowaty to już nie terminy biologiczne, ale przymiotniki o znaczeniu ‘mający cechy konia, świni, wiewiórki’. Naturalnie mogą one wystąpić w dowolnym rodzaju gramatycznym, zależnie od tego, z jakim rzeczownikiem się łączą.
A zebra – oczywiście – jest koniowata (to znaczy podobna do konia), i w paski.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego