kontr- i kontra-

 
kontr- i kontra-
3.05.2014
Szanowny Panie Profesorze!
Uprzejmie zapytuję o zasady tworzenia wyrazów z przedrostkiem kontr- (np. kontrreformacja, kontrargument, kontroferta) oraz kontra (np. kontrabanda, kontrafagot, kontrapozycja). Kiedy używamy pierwszego z wymienionych przedrostów, a kiedy drugiego?
Z poważaniem
Adam Meissner
Produktywna w polszczyźnie jest cząstka kontr-, możemy nią poprzedzać niemal dowolny rzeczownik i tworzyć wyrazy, których nigdy przedtem nie słyszeliśmy. Cząstka kontra- pojawia się w zasadzie tylko w tych wyrazach, razem z którymi została zapożyczona. Na przykład kontrafagot pochodzi z włoskiego contrafagotto, nie powstał więc na polskim gruncie przez poprzedzenie przedrostkiem kontra- słowa fagot.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego