konwencja wiedeńska, konwencja waszyngtońska

 
konwencja wiedeńska, konwencja waszyngtońska
25.04.2003
Jak pisać nazwy dokumentów utworzone od miejsc ich powstania? Czy uzasadniona jest często spotykana pisownia Konwencja Wiedeńska, Konwencja Waszyngtońska itp., czy też należałoby pisać Konwencja wiedeńska, Konwencja waszyngtońska, a może obydwa wyrazy małymi literami?
Serdecznie pozdrawiam
Waldemar Gajaszek
Każdy z podanych wariantów zapisu można spotkać w polskich tekstach, ponieważ każdy można jakoś uzasadnić. Pisownia Konwencja Wiedeńska, Konwencja Waszyngtońska ma pewne oparcie w zwyczaju językowym, który jednak ukształtował się pod wpływem anglojęzycznym. Zapisy Konwencja wiedeńska, Konwencja waszyngtońska można by uważać za zgodne z obowiązującą pisownią nazw aktów prawnych (choć nie są to pełne nazwy). Nietrudno wszakże dostrzec, że argumenty te nie są szczególnie mocne. W związku z tym najlepiej stosować pisownię małymi literami, a to dlatego, że jest ona w pełni zgodna z normami naszej ortografii. Piszmy więc: konwencja wiedeńska, konwencja waszyngtońska itd.
Na temat pisowni nazw aktów prawnych doradzałem już parokrotnie, proszę wpisać do okienka „Szukaj” słowa traktat, prawo, ustawa, a otrzyma Pan kilka następnych opinii o zbliżonej treści.
Łączę pozdrowienia
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego