konwergencja

 
konwergencja
9.10.2001
Co oznacza modne dziś słowo konwergencja i jaka jest jego właściwa składnia (konwergencja czegoś z czymś czy czegoś do czegoś)?
W ogólnym sensie konwergencja (w przeciwieństwie do dywergencji) to proces, w którym różne zjawiska, początkowo niepodobne i nie spokrewnione, zbliżają się i upodabniają do siebie. W taki sposób określa się też wynik tego procesu, tzn. występowanie podobnych cech w zjawiskach, które takiemu procesowi podlegały.
Słowo konwergencja funkcjonuje głównie jako termin naukowy i jego szczegółowe znaczenie może się zmieniać zależnie od dyscypliny, w której jest używane. Na przykład w politologii głośna była swego czasu teza o konwergencji systemu komunistycznego i kapitalistycznego. Natomiast w biologii i meteorologii konwergencja ma własne znaczenia, odbiegające od wskazanego wyżej znaczenia ogólnego. Szczegółów trzeba więc szukać w encyklopediach i źródłach specjalistycznych.
Jeśli chodzi o łączliwość składniową, to w Korpusie Języka Polskiego, wśród stosunkowo licznych cytatów z tym słowem, mamy potwierdzenie tylko na połączenia z dopełniaczem (np. konwergencja systemów politycznych, zob. wyżej).
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!