kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja

 
kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja
28.02.2011
Chciałabym zapytać o poprawność pisowni w nazwie kościoła skrótów św., gdy występują dwa imiona. Co jest poprawne: kościół pw. św. Marcina i Mikołaja czy kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja i dlaczego w różnych źródłach podawane są obie formy? Jeśli obie formy są poprawne, co jest właściwsze?
Chodzi tu o skrót wyrazu święci. Ten problem już kilka lat temu był omawiany w poradni: kościół św. św. Męczenników, śś. Piotr i Paweł czy św. św. Piotr i Paweł?
Gdy dodatkowo uwzględnić rozstrzygnięcia różnych słowników i zwyczaj językowy, za właściwe zapisy należy uznać kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja lub kościół pw. śś. Marcina i Mikołaja, ze wskazaniem na pierwszy. Pomiędzy skrótami św. i św. dajemy odstęp.
Szkoda, że nie podała Pani wspomnianych w pytaniu źródeł, ułatwiłoby to znacznie odpowiedź.
Jan Grzenia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego