kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja

 
kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja
28.02.2011
Chciałabym zapytać o poprawność pisowni w nazwie kościoła skrótów św., gdy występują dwa imiona. Co jest poprawne: kościół pw. św. Marcina i Mikołaja czy kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja i dlaczego w różnych źródłach podawane są obie formy? Jeśli obie formy są poprawne, co jest właściwsze?
Chodzi tu o skrót wyrazu święci. Ten problem już kilka lat temu był omawiany w poradni: kościół św. św. Męczenników, śś. Piotr i Paweł czy św. św. Piotr i Paweł?
Gdy dodatkowo uwzględnić rozstrzygnięcia różnych słowników i zwyczaj językowy, za właściwe zapisy należy uznać kościół pw. św. św. Marcina i Mikołaja lub kościół pw. śś. Marcina i Mikołaja, ze wskazaniem na pierwszy. Pomiędzy skrótami św. i św. dajemy odstęp.
Szkoda, że nie podała Pani wspomnianych w pytaniu źródeł, ułatwiłoby to znacznie odpowiedź.
Jan Grzenia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!