koszerny

 
koszerny
8.03.2015
Dzień dobry,
ostatnio usłyszałem w telewizji zwrot: „Muzułmanie napadali na koszerne sklepy”. Czy używanie przymiotnika koszerny jaki synonimu słowa żydowski jest poprawne?
Pozdrawiam,
JT
Przytoczony przykład nie upoważnia do takiego wniosku, jaki Pan sugeruje, tzn. że wyrazy koszerny i żydowski są synonimami. Owszem, mogą być wymienne w pewnych kontekstach, jak w pytaniu, gdzie nazwę koszernej żywności przeniesiono na sprzedające ją sklepy (zwykła metonimia, mechanizm częsty w języku). Gdyby zamiast państwo żydowskie ktoś mówił państwo koszerne, powinniśmy się dziwić.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego